Copyright © 2019, 湖北三国赤壁旅游股份有限公司. 
鄂ICP备16013756号-1     

景区资讯 >

关于恢复景区门票价格公告

置顶
推荐
分类:
景区资讯
2019-08-12 15:48
浏览量:
关于恢复景区门票价格公告
 
各位游客:
 
  鉴于前段时间景区部分景观受长江汛期影响无法正常参观,景区门票价格调整为120元/人。现汛期已过,景区门票价格恢复135元/人,其他渠道商价格不变。从2019年8月13日起开始执行
 
   
    特此公告
                     
                                            三国赤壁古战场景区
                                            二0一九年八月十二日